Brukerhåndbok for Boblebad

Brukerhåndbok for Boblebad: Slik Forbereder Du Boblebadet Ditt

For å sikre en trygg og behagelig opplevelse med boblebadet ditt, vennligst følg nøye med på disse forberedelsesinstruksjonene.

Plassering av Badestamp

 • Plassering: Plasser boblebadet på en flat og jevn overflate, som en treterrasse eller en betongflate. Ukorrekt plassering kan kompromittere boblebadets styrke, stabilitet eller estetiske utseende.

Rengjøring Før Bruk

 • Polypropylenkar: Kan rengjøres med samme kjemikalier som for bassengrengjøring.
 • Glassfiberkar: Krever spesialiserte kjemikalier egnet for SPA-bad, med anbefalte doseringer.

Fylling av Vann

 • Fyll boblebadet med kranvann til det er 10 cm fra toppen av kantene for å sikre riktig vannivå før oppvarming.

Tilslutning til Strøm

 • For boblebad med elektriske komponenter (SPA-systemer, LED-belysning, filtre, elektrisk oppvarming), tilkobles disse til en fast installert elektrisk ledning. Den faste ledningen må kobles til boblebadets relé.

Elektrisk Sikkerhet

 • Jording: Sørg for at strømtilførselen er jordet for å forebygge elektriske problemer og sikre trygg bruk.

Klargjøring av Badestampet for Bruk

Fyll Karet med Vann

 • Bruk kranvann til å fylle karet til det er 10 cm fra kantene. Unngå å tenne bål i ovnen uten tilstrekkelig vann.

Tøm Karet Om Vinteren

 • For å forhindre skader på ovnen, tøm karet for vann ved utetemperaturer under null grader.

Start Ovnen

 • Bruk tørr, liten ved for å starte ovnen før du legger til større ved for lengre brenning.

Beregn Oppvarmingstid

 • Oppvarmingstiden varierer med karets størrelse og ovnstypen, fra 2 til 3,5 timer.

Forhindre Vannlekkasje

 • Bruk silikon mellom veggplatene for å forhindre lekkasje. Boblebadet kan brukes umiddelbart etter at det er fylt med vann.

Ved å følge disse trinnene nøye, kan du sikre en trygg og fornøyelig bruk av boblebadet ditt.

Slik Bruker Du Boblebadet med Intern Vedovn

Denne brukerhåndboken veileder deg gjennom den trygge og komfortable bruken av boblebadet ditt med en intern vedovn.

Vannfylling

 • Rengjøring: Vask karet grundig før bruk. Bruk kjemikalier egnet for bassengrengjøring på polypropylenkar og spesialiserte kjemikalier for glassfiberkar, med anbefalte doser.
 • Fylling: Fyll karet med vann fra springen til det er 10 cm fra kantene.
 • Viktig: Ikke tenn vedovnen før karet har riktig mengde vann for å unngå skader.

Oppvarming av Boblebad

 • Tenn Opp: Bruk små trebiter og papir for å tenne i vedovnen. Øk flammen ved å tilsette større mengder tørr ved.
 • Juster Flammen: Bruk lokket på toppen av vedovnen for å justere brannkraften.
 • Vedgrense: Fyll ikke vedovnen med mer ved enn til to tredjedeler av ovnens høyde.
 • Temperaturbegrensning for Glassfiber: Hold vanntemperaturen i glassfiberkar under +45°C for å forebygge skader på glassfiberlegeringen.

Vannfrigjøring

 • Avkjøling: Tøm vannet fra boblebadet først når vedovnen er helt avkjølt for å unngå skader på boblebadet og vedovnen.

Slik Bruker Du Boblebadet med Ekstern Vedovn

For en trygg og behagelig bruk av boblebadet med en ekstern vedovn, følg disse trinnene:

(Siden spesifikke instruksjoner for bruk av ekstern vedovn mangler, antas det at prosedyren ligner på den for intern vedovn, med tilpassinger basert på vedovnens plassering og tilkoblingsmetode.)

Plassering av Vedovnen og Badekaret

Plasser Utsiden Vedovn og Utendørs Badestamp

 • Underlag: Sørg for at det er flatt og fast.
 • Orientering: Fronten av vedovnen skal være litt lavere enn baksiden.
 • Tilkoblinger: Ikke koble til ekstra filtre eller sirkulatorer til det eksterne varmesirkulasjonssystemet.

Fyll Karet med Vann

 • Rengjøring: Vask karet grundig før bruk. Bruk bassengrengjøringskjemikalier for polypropylenkar og spesialiserte kjemikalier for glassfiberkar.
 • Vannivå: Fyll karet med vann fra springen, la det være 10 cm fra toppen av kantene.
 • Oppvarming: Ikke tenn vedovnen før karet har riktig mengde vann.

Fyr Opp Varmeenheten

 • Tenn Opp: Start med små trebiter og papir. Tilsett mer tørt ved etter hvert.
 • Lufttilførsel: Juster branntrekket med ovnsdørens deflektor.
 • Vedbegrensning: Ikke fyll mer enn to tredjedeler av varmerens høyde med ved.
 • Flamme: Ikke la flammen brenne gjennom dørene.

Overvåk Vanntemperaturen

 • Temperaturkontroll: Sørg for at temperaturen ikke overstiger +45°C i glassfiberbadekar for å unngå skade.

Slipp Vannet

 • Avkjøling: Tøm karet først når varmeren er helt avkjølt for å forebygge skader.

Brukerhåndbok for Boblebad med Elektrisk Varmeapparat

Fyll Karet med Vann

 • Fyll karet til det er 10 cm mellomrom fra toppen av kantene. Sørg for at vannivået når det anbefalte nivået før oppvarming.

Aktiver Sirkulasjonspumpen

 • Start vannstrømmen gjennom varmeren ved å trykke på panelets knapper.

Juster Temperaturen

 • Still inn ønsket temperatur med virvelhjulet på varmeren. Varmeren vil automatisk vedlikeholde temperaturen.

Avslutt Bruken

 • Slå av varmeren ved å vri bryteren til 0°C og pumpen ved å trykke på panelets knapper.

Tøm Vannet

 • Tøm karet kun når varmeren og pumpen er avslått.

Bruk av Elektrisk Varmeapparat i Kaldt Vær

 • For å forhindre at sirkulasjonspumpen fryser, still inn temperaturen til 0°C og tilsett 20-30 L varmt vann før du fyller karet med mer vann. Juster temperaturen for ønsket varme.

Hvordan Bruke og Vedlikeholde Spa-Systemene Dine

Boblebadet ditt kommer med luftmassasje og vannmassasje systemer for økt avslapning. Denne delen vil veilede deg gjennom korrekt bruk og vedlikehold av disse systemene.

Luftmassasjesystem

(Informasjon om bruk og vedlikehold av luftmassasjesystemet følger her.)

Plassering av Vedovnen og Badekaret

Plasser Utsiden Vedovn og Utendørs Badestamp

 • Underlag: Sørg for at det er flatt og fast.
 • Orientering: Fronten av vedovnen skal være litt lavere enn baksiden.
 • Tilkoblinger: Ikke koble til ekstra filtre eller sirkulatorer til det eksterne varmesirkulasjonssystemet.

Fyll Karet med Vann

 • Rengjøring: Vask karet grundig før bruk. Bruk bassengrengjøringskjemikalier for polypropylenkar og spesialiserte kjemikalier for glassfiberkar.
 • Vannivå: Fyll karet med vann fra springen, la det være 10 cm fra toppen av kantene.
 • Oppvarming: Ikke tenn vedovnen før karet har riktig mengde vann.

Fyr Opp Varmeenheten

 • Tenn Opp: Start med små trebiter og papir. Tilsett mer tørt ved etter hvert.
 • Lufttilførsel: Juster branntrekket med ovnsdørens deflektor.
 • Vedbegrensning: Ikke fyll mer enn to tredjedeler av varmerens høyde med ved.
 • Flamme: Ikke la flammen brenne gjennom dørene.

Overvåk Vanntemperaturen

 • Temperaturkontroll: Sørg for at temperaturen ikke overstiger +45°C i glassfiberbadekar for å unngå skade.

Slipp Vannet

 • Avkjøling: Tøm karet først når varmeren er helt avkjølt for å forebygge skader.

Brukerhåndbok for Boblebad med Elektrisk Varmeapparat

Fyll Karet med Vann

 • Fyll karet til det er 10 cm mellomrom fra toppen av kantene. Sørg for at vannivået når det anbefalte nivået før oppvarming.

Aktiver Sirkulasjonspumpen

 • Start vannstrømmen gjennom varmeren ved å trykke på panelets knapper.

Juster Temperaturen

 • Still inn ønsket temperatur med virvelhjulet på varmeren. Varmeren vil automatisk vedlikeholde temperaturen.

Avslutt Bruken

 • Slå av varmeren ved å vri bryteren til 0°C og pumpen ved å trykke på panelets knapper.

Tøm Vannet

 • Tøm karet kun når varmeren og pumpen er avslått.

Bruk av Elektrisk Varmeapparat i Kaldt Vær

 • For å forhindre at sirkulasjonspumpen fryser, still inn temperaturen til 0°C og tilsett 20-30 L varmt vann før du fyller karet med mer vann. Juster temperaturen for ønsket varme.

Hvordan Bruke og Vedlikeholde Spa-Systemene Dine

Boblebadet ditt kommer med luftmassasje og vannmassasje systemer for økt avslapning. Denne delen vil veilede deg gjennom korrekt bruk og vedlikehold av disse systemene.

Luftmassasjesystem

(Informasjon om bruk og vedlikehold av luftmassasjesystemet følger her.)

Luftmassasjesystem

Luftmassasjesystemet skaper bobler i vannet ved hjelp av en luftkompressor (700W effekt) og 12 luftstråler innebygd i karets vegger. Aktiver eller deaktiver luftmassasjen med knappen på boblebadets panel.

 • Etter Bruk: For å unngå at vann blir stående i systemet, la luftmassasjen være aktiv i 30 sekunder etter at vannet er tømt.
 • Kaldt Vær: Luftmassasjesystemet skal kun brukes når vanntemperaturen er over 30°C i den kalde årstiden.

Vannmassasjesystem

Vannmassasjesystemet produserer vannstråler ved hjelp av en vannkompressor (900W-1100W effekt) med seks vannstråler, eller en kraftigere versjon (2200W kontroll) med ti vannstråler. Vannmassasjen styres fra boblebadets panel, hvor du også kan justere vannstrømmen og strålekraften med en ekstra kontroll.

 • Etter Bruk: Hold vannmassasjen aktiv i 30 sekunder etter tømming for å forhindre at vann blir stående i systemet.
 • Kaldt Vær: Vannmassasjesystemet kan kun aktiveres når vanntemperaturen er over 30°C i den kalde årstiden.

Bruk og Vedlikehold av Vannfiltrene

Boblebadet er utstyrt med et sandvannfilter for å rense vannet.

 • Plassering: Sett sandvannfilteret ved siden av karet og koble det til med to slanger.
 • Vinterstid: Lukk filteråpningene inne i karet når lufttemperaturen er under 0°C for å hindre frysing i filtertilkoblingsslangene.
 • Bruk ved Lav Temperatur: Åpne filteråpningene når karet er oppvarmet til +30°C. Filteret kan brukes selv i minusgrader hvis karet opprettholder en konstant temperatur.

Annen Viktig Informasjon

 • Vintervær: Unngå å ha vann i karet ved temperaturer under null.
 • Vedlikehold: Mal karet årlig med impregneringsvæske eller utendørsmaling.
 • Ovnrens: Rengjør ovnen etter hver 3-5 bruk.
 • Kjemikalier: Bruk kun anbefalte kjemikalier for vannpleie og følg doseringen nøye, spesielt for glassfiberkar.
 • Sikkerhetsforanstaltninger: Overvåk alltid boblebadet når det er i bruk, og la aldri barn være uten tilsyn i eller nær et fylt boblebad.
 • Peissikkerhet: Vær forsiktig ved bruk av ekstern eller intern varmeovn for oppvarming.

Følg disse instruksjonene nøye for å unngå skader på boblebadet og opprettholde garantien. For ytterligere informasjon, se våre nyttige lenker.